Indkaldelse til generalforsamling i KSC

22. oktober 2011

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 1. november 2011 kl. 19.00 i klubhuset ved Kronjyllands Speedway Center.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Arbejdsudvalgenes beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
5. Fastlæggelse af næste års kontingent.
6. Behandling af indkomme forslag.
7. Fastlæggelse af fremtidige mål og aktiviteter (min 2 år).
8. Valg af Formand: Keld Hagen ønsker genvalg.
9. Valg af næstformand (kun lige år).
10. Valg af kasser (kun lige år).
11. Valg af sekretær: Ole Johansen.
12. Valg af bestyrelsesmedlem: Kenneth Klausen ønsker ikke genvalg.
13. Valg af suppleant (Richard Løgstrup).
14. Valg af revisor (hvert år).
15. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde forinden.

Klubben er vært ved kaffe og brød.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen